Shop

Shop

Varm skulpterat glas med en kärna av Foamglas® och glasfärger i lager på lager.


Glasstenarna växte fram under ett intuitivt materialutforskande i glashyttan med Foamaglas®, en industriell isoleringsprodukt av expanderat glas, glaspulverfärger och det klara glaset från degeln.

I mötet sker en reaktion och fortsatt expansion som bara till viss del kan kontrolleras.

Stenen skulpteras på pipa där bit för bit av det varma mjuka glaset klipps på, väller ut och stelnar i en form påverkad av rotation och gravitation.


Ljusbrytningar genom den transparenta kompaktheten väcker världar med egna berättelser, som uppstår i mötet med betraktaren.

The Glass Stones emerged through an intuitive material exploration in the glass hot shop with Foamglas®, an industrial insulation product of expanded glass, glass powder colors and clear glass from the kiln.

 

In the fusion between the components a reaction takes place with a continued expansion that can only be controlled to a certain extent. The Stones are sculpted on a pipe where piece by piece of the hot soft glass is cut on, poured out and solidifying in a form influenced by rotation and gravity.

 

Through the transparent compactness light refractions arouse worlds with their own stories, arising in the encounter with the viewer.