Home
A pile of Stones @theglassfactory


Ny öppning 30/5 "MÖTEN - ETT ANNAT NU"  BARROLEVÉN


Glaskonstnärsduon BarroLevén undersöker möten. Mellan glas och rum, ljus och skugga, rörelse och stillhet. De rör sig mellan traditionellt glashantverk och sökande experiment


I mötet mellan det klara, rena hyttglaset och den råa, industriella isoleringsprodukten Foamglas sker reaktioner och nya uttryck uppkommer. Det groteska och det sköna ryms sida vid sida. Glaset som skulptur, film och projektion bygger en rumslig installation där perspektiven växlar, mellan micro och macro, det inre och det yttre.
Ulrika Barr och Kristina Levén började sitt samarbete under studietiden på Konstfack där BarroLevén växte fram som en tredje konstnär, i mötet mellan de två. De undersöker glaset som atmosfärskapare i förhållande till rum och riktar sig till platser för paus, återhämtning och kontemplation.

GET IN TOUCH


info@barroleven.com

barroleven@instagram

© Copyright. All Rights Reserved.