About

OUR STORY


Glaskonstnärsduon BarroLevén som består av Ulrika Barr och Kristina Levén, bildades under studietiden på Konstfack. Från materialexperiment i verkstaden, tankar och process, till färdig gestaltning arbetar de tätt tillsammans. 

 

Deras arbete är en undersökning av glaset som atmosfärskapare i förhållande till rum, både som emotionell bärare och skapare av kontemplativ plats. Hur kan glaset, konsten och hantverket bidra till platser för paus och återhämtning i dagens urbana miljö?

 

Ett utforskande av mellanrummet, paus, och mötet mellan här och där. Genom ett samspel av tre komponenter formas en rumslighet. Ett rum att träda in i, vara i och betrakta.

The glass art duo BarroLevén is formed by Ulrika Barr and Kristina Levén, they met during their time at Konstfack. They work close together, all from material experiments in the workshop, thoughts and processes, to final installation.


Their work is an investigation of using glass to evoke an atmosphere in relation to space, both as an emotional carrier and creator of a contemplative place.


How can glass and craft contribute to places for pause and recharging in today’surban society?


An exploration of the space in between, pause, and the meeting between here and there.GET IN TOUCH


info@barroleven.com

barroleven@instagram

© Copyright. All Rights Reserved.