Home


19/10 - 29/2 "MÖTEN - ETT ANNAT NU"  BARROLEVÉN


Glaskonstnärsduon BarroLevén undersöker möten. Mellan glas och rum, ljus och skugga, rörelse och stillhet. De rör sig mellan traditionellt glashantverk och sökande experiment


I mötet mellan det klara, rena hyttglaset och den råa, industriella isoleringsprodukten Foamglas sker reaktioner och nya uttryck uppkommer. Det groteska och det sköna ryms sida vid sida. Glaset som skulptur, film och projektion bygger en rumslig installation där perspektiven växlar, mellan micro och macro, det inre och det yttre.
Ulrika Barr och Kristina Levén började sitt samarbete under studietiden på Konstfack där BarroLevén växte fram som en tredje konstnär, i mötet mellan de två. De undersöker glaset som atmosfärskapare i förhållande till rum och riktar sig till platser för paus, återhämtning och kontemplation.

Within and Beyond

BarroLevén uses the qualities of glass to awaken curiosity and small moments of wonder, creating space for a pause through a sensual experience.


In Within and Beyond, perspectives shift in a play between micro and macro, and in a shift between inner and outer elements. Through an interplay of several components, spatiality is created – a room to enter, to be in, to behold.Glass Stones – hot-sculpted glass with a core of Foamaglas© and glass dyes
Inside – macro-film of the Glass Stones’ inner world
Glass membranes – fused window glass in layers joined with a leaded-glass technique

GET IN TOUCH


info@barroleven.com

barroleven@instagram

© Copyright. All Rights Reserved.